ساخت تابلو برق و سینی های کابل پروژه تونل کمکی انتقال آب ابوذر

جولای 24, 2018
ساخت تابلو برق و سینی های کابل پروژه تونل کمکی انتقال آب ابوذر همراه با اجرای خط زمینی و تجهیز پست برق ۲۰ کیلو ولت

اجرای تابلو برق و سینی های کابل پروژه تونل کمکی انتقال آب ابوذر

اجرای تابلو برق و سینی های کابل پروژه تونل کمکی انتقال آب ابوذر اجرای تابلو برق و سینی های کابل پروژه تونل کمکی انتقال آب ابوذر […]
error: Content is protected !!