شرایط عمومی پیمان ماده 41  تحويل قطعي

شرکت مهندسی توان گستر
شرایط عمومی پیمان ماده 40 صورت وضعيت قطعي
سپتامبر 24, 2018
شرکت مهندسی توان گستر
شرایط عمومی پیمان ماده 53 حل اختلاف
سپتامبر 26, 2018
Show all

شرایط عمومی پیمان ماده 41  تحويل قطعي

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت فنی مهندسی توان گستر                                          www.tavangostarco.ir

 

ماده 41  تحويل قطعي

در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تائيد مهندس
مشاور ، اعضاي هيات تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيات را ، به همان گونه كه در ماده 39 براي تحويل موقت
پيش بيني شده است ، معين و به پيمانكار ابلاغ مي كند . هيات تحويل قطعي ، پس از بازديد كارها ، هرگاه
عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويل قطعي مي گيرد . و بي
درنگ صورت جلسه آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال مي كند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما، به
پيمانكار مي دهد ، و سپس كارفرما با تصويب تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد .
تبصره 1. هرگاه هيات تحويل قطعي ، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده كند ، براي رفع آنها طبق
ماده 42 رفتار مي شود .
تبصره 2 . اگر پيمانكار در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار
را ننمايد ، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است مي باشد و
تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است .
تبصره 3. اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار ، اقدام به اعزام هيات تحويل نكند و اين تاخير بيش از دو ماه
به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكار و انقضاي يك ماه از تاريخ تقاضاي مجدد كارفرما در اين
زمينه اقدامي نكند ، عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گردد و بايد اقدامات پس از تحويل
قطعي در مورد آن انجام شود .

برای دیدن مقالات بیشتر به سایت www.tavangostarco.ir مراجعه فرمایید.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!