شرایط عمومی پیمان ماده 53 حل اختلاف

شرکت مهندسی توان گستر
شرایط عمومی پیمان ماده 41  تحويل قطعي
سپتامبر 24, 2018
شرکت مهندسی توان گستر
LSF چیست و چه کاربردی دارد.
اکتبر 6, 2018
Show all

شرایط عمومی پیمان ماده 53 حل اختلاف

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت فنی مهندسی توان گستر                                                                      www.tavangostarco.ir 

ماده 53 . حل اختلاف

الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، دو طرف مي توانند براي حل
سريع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) بر حسب مورد ،
به روش تعيين شده در بند هاي 1 و 2 عمل نمايد .
– 1 در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هايي كه به استناد ماده 23 قانون
برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و
بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه
و بودجه اعلام مي شود ، عمل كنند .
– 2 در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند 1 است ،رسيدگي و اعلام نظر دوباره آنها به كارشناس يا
هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات
كارشناسي ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي گردد ، عمل كنند .
ب) در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند 2 ، به توافق نرسد يا نظر
اعلام شده طبق بند هاي 1 و 2 ، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد ، براي حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام
ميگردد .
ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، هريك از طرفها مي تواند درخواست
ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري ره به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد .
تبصره 1. چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شوراي عالي
فني خواهد بود .
تبصره : رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود .
پس از اعلام نظر شوراي ياد شده ، طرفها بر طبق آن عمل مي نمايند .
د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني ، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي
دهد و موجب آن نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند .
ماده 54 . قوانين و مقررات حاكم بر پيمان
قوانين و مقررات حاكم بر پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است .

نماينده كارفرما                                                نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                                        نام و نام خانوادگي

       امضاء                                                             امضاء

برای دیدن مقالات بیشتر به سایت www.tavangostarco.ir مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!