تاسیسات مکانیکی

پیمانکاری تاسیسات مکانیکی

جولای 24, 2018
استاندارد فلنج در تاسیسات مکانیکی

استاندارد فلنج در تاسیسات مکانیکی

استاندارد فلنج در تاسیسات مکانیکی استاندارد فلنج در تاسیسات مکانیکی فلنج در استاندارد های EN الف) انواع استاندارد فلنج در تاسیسات مکانیکی (۱ ) انواع فلنج […]
جولای 24, 2018
پیمانکاری لوله کشی آب سرد و گرم

پیمانکاری لوله کشی آب سرد و گرم

پیمانکاری لوله کشی آب سرد و گرم پیمانکاری لوله کشی آب سرد و گرم نکات پیمانکاری لوله کشی آب سرد و گرم (۱ ) پیمانکار لوله […]
جولای 24, 2018
مصالح لوله کشی آب سرد و گرم

مصالح لوله کشی آب سرد و گرم

مصالح لوله کشی آب سرد و گرم مصالح لوله کشی آب سرد و گرم انتخاب مصالح لوله کشی آب سرد و گرم الف ) لوله کشی […]
جولای 24, 2018
اجرای تاسیسات مکانیکی

اجرای تاسیسات مکانیکی

اجرای تاسیسات مکانیکی اجرای تاسیسات مکانیکی ضوابط فنی عمومی اجرای تاسیسات مکانیکی شامل انتخاب مصالح، چگونگی انتخاب مصالح ،چگونگی اجرا،آزمایش و راه اندازی آن قسمت از […]
error: Content is protected !!