اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن

فهرست قیمت اجرای عملیات الکتریکی ساختمان اداری
فهرست قیمت اجرای عملیات الکتریکی ساختمان
جولای 24, 2018
Show all

اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن

اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن

اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن

اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن

اصول و روش های نصب سیم ها و کابل های تلفن

سیستم سیم کشی و کابل کشی هوایی داخلی برق

سیستم سیم کشی و کابل کشی تلفن در داخل ساختمان باید توسط لوله های مجزا یا با تقسیم بندی جداگانه در کانال انجام میشود.

– حداقل فاصله بین کابل های هم ولتاژ باید به اندازه قطر کابل ضخیم تر مجاور پیش بینی شود.در صورتی که ولتاژ کابل های موازی متفاوت باشد حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید ۳۰ سانتیمتر باشدبدیهی است که کابل های تلفن باید در یک گروه نصب گردیده و حداقل فاصله آن از دیگر کابل ها برابر با فاصله یاد شده (۳۰ سانتیمتر) در نظر گرفته شود.

– در مواردی که کابل های مخابراتی در داخل کانال های پیش ساخته چند منظوره کشیده میشود محل نصب آن باید از پیش تعیین و به طور جداگانه اختصاص داده شود و برای منظور دیگری نیز مورد استفاده قرار نگیرد .

– کابل های مورد استفاده در سیستم تلفن باید از نوع حفاظ دار و دارای یک رشته هادی مخصوص اتصال زمین باشد.

– قطر سیم ها در سیستم سیم کشی تلفن ساختمان ها باید بر اساس محاسبه تعیین شود لیکن حداقل آن در هیچ موردی نباید از ۶/۰ میلیمتر کمتر باشد.

– اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن در مواردی که کابل از داخل تجهیزات یا تاسیسات فلزی عبور مینماید هر یک از سوراخ ها باید دارای انحناهای لازم با پوشش های مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیری بعمل اید.

– حداکثر تعداد کابل های داخل کانال مجرا و یا لوله باید به گونه ای تعیین شود که کشیدن آن به آسانی میسر و بازدید یا تعویض آن نیز به سهولت امکان پذیر باشد.با توجه به موارد یاد شده توصیه میشود که قطر داخلی مجرا کانال یا لوله مساوی یا بیشتر از ۱٫۵ برابر قطر خارجی کابل یا دسته کابل های کشیده شده در داخل آن باشد.

– اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن که به تجهیزات متحرک وصل میشود باید در نقطه اتصال به دستگاه به گونه ای بسته و محکم شود که هیچ گونه نیرویی به ترمینال های کابل وارد نشده و از کوتاه شدن یا عقب رفتن عایق بندی یا غلاف کابل جلوگیری بعمل آید.در صورتی که کابل شامل هادی حفاظتی نیز باشدطول آن باید به قدری باشد که در صورت بروز نقص در وسیله بستن کابل وارد شدن نیرو به ترمینال هادی حفاظتی بعد از ترمینال های هادی های برق دار ممکن شود.وسیله بستن کابل باید برق دار نبوده وبه گونه ای ساخته شده باشد که هیچ نوع اشکال مکانیکی در کابل بسته شده ایجاد نکند.

– هرگونه خم کاری در کابل ها باید به گونه ای انجام شود که موجب صدمه و آسیب به اجزا کابل نشود به استثنای مواردی که به گونه ای دیگر در مقررات مربوط به کابل ها مشخص شده باشد.

– کلیه کابل های داخل و خارج ساختمان باید یک تکه بوده و از کاربرد دوراهی وسط خط در آن خودداری شود.

– در مواردی که از مرکز تلفن داخلی استفاده میشود اتاق مرکز تلفن باید از نظر سیستم سیم کشی داخلی و اتصال به خطوط تلفن شهری در محل مناسبی واقع شده و دارای ابعاد لازم برای نصب دستگاهای مرکز تلفن و دیگر تجهیزات جریان ضعیف باشدو برای منظور دیگری مورد استفاده قرار نگیرد.

– اصول اجرای سیم کشی و کابل کشی تلفن در مواردی که از مرکز تلفن داخلی استفاده میشود اتاق مرکز باید از نظر سیستم سیم کشی داخلی و اتصال به خطوط شهری در محل مناسبی واقع شده و دارای ابعاد لازم برای نصب دستگاهای مرکز تلفن و دیگر تجهیزات جریان ضعیف باشد و برای منظور دیگری مورد استفاده قرار نگیرد.

– در مواردی که از مرکز تلفن داخلی استفاده نمیشود جعبه انشعاب اصلی تلفن باید در محل مناسبی نصب شود که اتصال ان به جعبه تقسیم های داخلی و خطوط تلفن شهری به اسانی امکان پذیر باشد.

– ظرفیت جعبه تقسیم های داخلی باید در نظر گرفتن توسعه های اتی به گونه ای تعیین شود که برای اتصالات اضافی محل کافی داشته و مجهز به ترمینال اتصال زمین باشد.

– اتصالات بین جعبه تقسیم های (طبقات یا مناطق توزیع) و جعبه تقسیم اصلی یا جعبه تقسیم مرکز تلفن باید به وسیله کابل حفاظ دار در لوله یا مجاری کابل صورت گیرد.

– سیم ها و کابل های مخابراتی که در شفت ها به صورت عمودی نصب میشود باید از نوع مقاوم حریق بوده و آتش را از طبقه ای دیگر به طبقه دیگر منتقل نکند مگر این که در لوله های غیر قابل احتراق قرار داده شود و یا این که شفت حفاظت شده بوده و در طبقات داری آتش بند(جداره ضد حریق) باشد.

– اتصال بین هر دستگاه تلفن و جعبه تقسیم انتهایی باید به وسیله سه رشته هادی شامل اتصال زمین باشد در مواردی که ساختمان فاقد مرکز تلف داخلی باشد ممکن است از دو رشته هادی استفاده شود.

– اتصال دستگاه های تلفن به خطوط داخلی یا خارجی ممکن است به وسیله نصب جعبه انتهایی تلفن به صورت ثابت یا با استفاده از پریز مخصوص تلفن با حداقل سه کنتاکت و چند شاخه مربوط صورت گیرد.

– هادی های اتصال زمین سیم ها و کابل های تلفن باید از طریق یک هادی حفاظتی ترمینال زمین جعبه اصلی تلفن یا مرکز تلفن به الکترود اتصال زمین ساختمان متصل شود.

– در مواردی که کابل های تلفن بر روی دیوار نصب میشود باید از بست های کائوچویی دو تکه مخصوص کابل استفاده شود به طوری که در محل های بست کاری کابل مستقیما با دیوار تماس نداشته باشد.برای نصب چند رشته کابل توصیه میشود که کابل های نامبرده به صورت موازی روی دیوار نصب گردیه و از بست های ریلی استفاده شود. حداقل فاصله کابل ها از دیوار باید حدود دو سانتیمتر در نظر گرفته شود و فاصله کابل ها از یکدیگر حداقل دو برابر قطر کابل مورد نظر باشد.

– کابل هایی که به وسیله بست نصب میشود یا بر روی بازوهای افقی قرار داده میشود باید به گونه ای نگهداری شود که فاصله بست ها یا بازوها از مقادیر زیر تجاوز نکند :

الف) کابل های بدون زره فلزی

ب) کابل های دارای زره فلزی

قطر خارجی کابل میباشد در مورد نصب کابل ها به صورت قائم میتوان به مقادیر فوق تا پنجاه درصد اضافه نمود.

فاصله ای که به علت استفاده از بست های ریلی یا دو تکه بین کابل و دیوار ایجاد میگردد باید در گوشه ها (داخلی و خارجی)با نصب دو عدد بست به فاصله ده سانتیمتر از طرفین گوشه عینا حفظ و رعایت شود.

– در مواردی که کابل های مخابراتی بر روی سینی کابل نصب میشود کابل ها باید در نزدیکی هر محل تغییرجهت مانند سه راه چهارراه یا در انتهای هر مسیر افقی یا قائم و همچنین در هر ۱۰ متر در مسیرهای افقی و در هر ۱٫۵ متر در مسیرهای عمود به سینی کابل محکم شود.

شرکت مهندسی توان گستر به عنوان پیمانکار برق و مجری پروژه های برقی و مخابراتی و سیم کشی و کابل کشی تلفن آماده اجرای پروژه های برقی صنعتی و ساختمانی در کل کشور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!