ماده 34 شرایط عمومی پیمان (تضمين انجام تعهدات)

شرکت مهندسی توان گستر
ماده 33 شرایط عمومی پیمان(مهندس ناظر)
سپتامبر 12, 2018
شرکت مهندسی توان گستر
َشرایط عمومی پیمان ماده 37(پرداخت ها)
سپتامبر 15, 2018
Show all

ماده 34 شرایط عمومی پیمان (تضمين انجام تعهدات)

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت مهندسی توان گستر

شرکت فنی مهندسی توان گستر                                                                                                                          www.tavangostarco.ir

تضمين انجام تعهدات
موقع امضاي پيمان ،براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمانت نامه اي معادل 5 درصد
مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده
است ،تحویل کار فرما دهد. ضمانتنامه ياد شده بايد تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت موضوع پيمان معتبر
باشد . تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار موظف است براي تمديد ضمانت نامه بانکی
اقدام نمايد . و اگر تا 15 روز پيش از انقاضاي مدت اعتبار ضمانتنامه، پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم
نكرده باشد كارفرما می تواند  مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه
، به عنوان وثيقه نزد خود نگه دارد . كارفرما تضمين انجام تعهدات را پس از تصويب صورت جلسه تحويل موقت با توجه به تبصره 1 اين ماده آزاد است .
تبصره 1.حداكثر تا يك ماه بعد از تحويل موقت ، آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37 ، بدون منظور
داشتن مصالح پاي كار تنظيم مي شود . هرگاه بر اساس اين صورت وضعيت ، پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع
بدهي او نصف كسور تضمين حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.
ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشد ، ضمانت نامه انجام
تعهدات بر حسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده 40 يا 52 آزاد مي شود .
تبصره 2. در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد كارفرما باشد ، با رعايت
مقررات ، به جاي ضمانت نامه بانكي از انواع ديگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگي گرفتن تضمين و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرايطي است كه در اين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است .

برای دیدن مقالات بیشتر به سایت www.tavangostarco.ir مراجعه فرمایید.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!